Home
You Are Here: Home » SLO ARP lestvica

SLO ARP lestvica

Slovenska Adventure Race Personal (ARP) lestvica je z nami že peto leto (od 2013)!

Zadnje AR tekme (2018):

Objavljamo ARP lestvico po zadnji, pravkar izvedeni AR dirki:

–       Velenjska mestna avantura (VMA) – kategoriji Bergmandelc (30km) in Mastodont (80km)

 

To je bila klasična enodnevna dirka dvojic – železni repertoar adventure.si.

Tokratni traser dirke je bil Matej Špeh, ki je pripravil zelo simpatično traso.

Kriterijem ARP letvice sta dosegli dve kategoriji in sicer:

– najdaljša 80km dolga trasa (kategorija Mastodont), s ARP-količnikom dirke 1,00

– srednja 30km dolga trasa (kategorija Bergmandelc), s ARP-količnikom dirke 0,70

 

Najkrajša kategorija (15km) ni zadostila kriteriju uvrstitve na ARP, saj so bile tekmovalne ekipe na progi manj kot 4 ure.

Novo stanje na ARP lestvici:

Ekipe na stopničkah so tudi tokrat pobrale največ ARP točk, med njimi največ (čistih 100) zmagovalna ekipa na daljši progi JB Pustolovec Rajd (Jure Zmrzlikar in Barbara Jolič).

Pri tem imamo novo članico KLUB-a 1000 ARP točk, to je Barbara Jolič – dobrodošla!

Nekaterih najboljših pustolovcev iz moškega dela lestvice (Udovič, Cankar, Potočnik, Čebašek, Špeh), ni bilo na tekmi zaradi priprav na ARC, odsotnosti, ali trasiranja proge…

Novi vpisi na ARP lestvico:

Velenjska mestna avantura je poskrbela kar za 21 novih vpisov na ARP lestvico, kar nakazuje na nov zagon tega športa v Sloveniji. Sedaj je na lestvici uvrščenih že 250 Slovencev, ki so kdajkoli v obdobju 2013-2018 nastopili na kakršnikoli pustolovski tekmi doma ali po svetu.

Na ARP lestvico so tokrat vstopile dekleta:

Zupan Špela, Hojnik Renata, Hacin Kölner Irena, Pavlin Zakovšek Sanja, Zupan Romana, Urbanija Julija

Na ARP lestvico so tokrat vstopili fantje:

Ribič Blaž, Kelemen Mitja, Loštrek Davor, Hojnik Damir, Zupančič Filip, Koncilja Rok, Agovič Mark, Jurjec Uroš, Jurca Boris, Kristan Anže, Zore Žiga, Kodrun Klemen, Logar Matija, Pavlin Zakovšek Nace, Zupan Tilen

Želimo jim še veliko lepih tekem v prihodnje.

 

Sedaj pa se posvetimo mednarodni AR poslastici na Hrvaškem, ki se celo poteguje za vstop v ARWS, Adventure Race Croatia (ARC 2018).

Čestitke vsem AR tekmovalcem za dosežke v prvem delu 2018, z željo, da nadaljujejo z uspehi oz. tekmovanji tudi v drugi polovici 2018.

 

ARP sledi dosežkom vseh slovenskih tekmovalcev na pustolovskih tekmah v zadnjem petletnem obdobju – neodvisno od tega, na katerem tekmovanju so nastopili in v kateri ekipi so sodelovali.

Tekmovalci so v ARP lestvici obravnavani individualno, njihovi dosežki pa so ovrednoteni v skladu s točkovanjem ARP.

Namen ARP lestvice:

–        ponuditi najboljši vpogled v trenutno konkurenco slovenskih tekmovalcev v adventure race (AR)

–        omogočati tekmovalcem borbo za najvišja mesta lestvice oz. borbo za prestižen položaj  »št.1  ARP  lestvice«

–        omogočati lažje odločitve pri sestavah novih ekip in novačenju tekmovalcev v ekipe

–        popestriti slovensko pustolovsko tekmovalno sceno in narediti AR še bolj popularen in zabaven

Pravila ARP

Osnova: Slovensko lestvico ARP je zasnovala in jo vodi skupina ARP ( v nadaljevanju krajše: ‘ARP’ ), ki ima vodjo skupine in vsaj dva člana.

Transparentnost: ARP zagotavlja sledenje dosežkov slovenskih tekmovalcev na:

–         vseh slovenskih in hrvaških tekmovanjih tipa AR in

–         vseh tekmah svetovne in evropske AR serije (ARWS, ARES), kakor tudi svetovnega in evropskega prvenstva (ARWC, AREC).

Po najboljših močeh ARP spremlja tudi ostala AR tekmovanja v tujini, vendar naj tekmovalci v takem primeru o svojem nastopu obvestijo ARP.

Avtonomnost: ARP je glede točkovanja in vrednotenja dosežkov avtonomna.

APR zagotavlja sledenje tekmovanjem AR od leta 2013 naprej – vsaj do začetka leta 2019.

Lestvica beleži rezultate zadnjega polnega petletnega obdobja. Vsako leto, praviloma spomladi, se tekmovalcem brišejo tiste točke, ki so jih pridobili pred šestimi leti (prvič se v letu 2019 brišejo točke pridobljene v letu 2013).

Pravna podlaga:

 1. ARP zbira in obdeluje izključno podatke (o tekmah in uvrstitvah) pridobljene iz javno dostopnih medijev in kot sekundarni medij ne zapade določilom varstva osebnih podatkov.
 2. Vsebina ARP lestvice je posledica kombinacije dostopnosti podatkov in izbranega sistema vrednotenja dosežkov v zadnjem obdobju (nekaj let). Izbrani sistem vrednotenja tekem in dosežkov se lahko spremeni enkrat na leto – pri tem se spremembe vrednotenja rezultatov objavijo v začetku vsakega leta (januar). Morebitne spremembe veljajo za tekmovanja od dneva objave naprej. Točke za nazaj se ne spreminjajo.
 3. ARP je neobvezna za subjekte v športu AR in lahko kot taka v danem trenutku ne prikaže realne slike konkurenčnosti v AR (trenutne poškodbe posameznikov, ipd.).
 4. ARP ni odgovorna za odločitve, ki bi jih posamezni tekmovalni subjekti v AR (ekipe) sprejeli na podlagi informacij iz ARP lestvice.

Pogoji za pridobitev točk ARP lestvice

Katera tekmovanja vključuje ARP lestvica?

Vključena so vsa tekmovanja tipa adventure race, ki izpolnjujejo naslednjih 10 POGOJEV:

POGOJ 1 – tekmovanje mora biti tipa AR in mora imeti vsaj 3 discipline (različni načini napredovanja, naloge) z dolžino proge najmanj 30km

POGOJ 2 – tekmovanja adventure race, vključena v ARP, so ekipna — dvojice, trojice, štirice in petice… in vsi tekmovalci iz ekipe morajo biti hkrati na trasi. Druga, podobna tekmovanja, kot so indiviualne tekme, štafetne tekme, tekme z menjavami posameznega člana ekipe ipd. v danem trenutku niso vključene v sistem ARP

POGOJ 3 – vsaj 50% dolžine predvidene tekmovalne trase mora biti neoznačene, neoskrbovane in z več možnimi izbirami poti

POGOJ 4 – tekmovanje (kategorija) mora imeti najmanj 5 tekmovalnih subjektov (ekip)

POGOJ 5 – tekmovanje mora biti odprtega tipa (direktno oz. preko kvalifikacij)

POGOJ 6 – tekmovanje mora predhodno objavljeno (razpis s karakteristikami) v javnih medijih (vsaj internet oz. facebook)

POGOJ 7 – prijavljeni tekmovalci in uradni rezultati morajo biti javno objavljeni oz. dostopni javnosti

POGOJ 8 – tekmovanje mora v osnovi trajati vsaj 4 ure. Ta pogoj je dogovorno izpolnjen takrat, kadar je petouvrščena ekipa dosegla čas 4 polne ure. V primeru »skore« AR tekmovanj mora biti limit tekme (oz.kategorije) vsaj 4 ure

POGOJ 9 – iz objave oz. razpisa mora biti znan organizator (odgovorna oseba) in kontaktna oseba za dodatne informacije

POGOJ 10 – pri etapnih AR tekmah mora vsaj ena etapa ustrezati pogoju iz 8, čas med dvema posameznima etapama pa ne sme biti daljši od 1,5 kratnika daljše etape. Kategorizacija tekme in točkovanje izvede glede na rezultat celotne tekme.

Kateri tekmovalci so lahko vključeni v ARP lestvico?

Za pridobitev ARP točk mora tekmovalec ali tekmovalka izpolnjevati naslednjih 5 POGOJEV:

POGOJ 1 – mora tekmovati na tekmovanju kot član prijavljene ekipe

POGOJ 2 – mora uradno (s svojo ekipo) zaključiti tekmovanje (finisher) in mora biti (s svojo ekipo) ekipo uradno uvrščen v rezultatih (DNS oz. DNF ne štejeta).

V danem trenutku morebitni drugi (posebni) udeleženci na »neklasičnih« AR tekmovanjih (indiviualni tekmovalci, tekmovalci izven konkurence, člani štafet, menjave, uradni logisti ekipe na tekmi, pomočniki, trenerji, vozniki) niso vključeni v sistem ARP

POGOJ 3 – mora biti na dan tekmovanja polnoleten (v nasprotnem primeru za vpis na ARP lestvico soglašajo starši oz. skrbniki)

POGOJ 4 – mora biti državljan RS (tekmovalec sicer lahko nastopa tudi v narodnostno mešanih ekipah oz. “pod drugo zastavo”)

POGOJ 5 – soglasje tekmovalca ni pogoj za uvrščanje tekmovalca na ARP lestvico

Vrednotenje tekmovanj in točkovanje tekmovalcev

Vrednotenje tekmovanj – Koeficient tekme (K).

Ker se tekmovanja v Adventure Race med seboj precej razlikujejo, se vsaki tekmi določi koeficient tekme (K), ki je zmnožek področnih koeficientov (K1-K5)

Koeficient tekme (K) je število, s katerim pomnožimo točke za osvojena mesta iz osnovnega točkovanja (OT), tako da dobimo točkovanje tekme (TT) (glej spodaj),

Področni koeficienti (K1 – K5) se določajo glede na:

 1. Lokacijo tekmovanja (oddaljenost od Slovenije) (K1):

–        tekme v Sloveniji (K1=1,0),

–        tekme na Hrvaškem (K1=1,1)

–        preostale tekme v oddaljenosti do 1500km (K1=1,2)

–        preostale tekme v oddaljenosti nad 1500km (K2=1,3)

 1. Rang/nivo tekmovanja (K2)

–        lokalno tekmovanje (K2=1,0),

–        z nazivom državno prvenstvo (K2=1,1)

–        z uradnim nazivom evropsko ali svetovno prvenstvo (K2=1,2)

 1. Trajanje tekmovanja (K3) = čas petouvrščene ekipe* ali čas limite pri score tekmovanjih:

–        pod 4 ur (K3=0,0)

–        od 4ur do 6h59s (K3=0,7)

–        od 7ur do 8h59s (K3=0,9)

–        od 9ur do14h59s (K3=1,0)

–        od 15h do 19h59s (K3=1,15)

–        od 20h do 24h59s (K3=1,3)

–        od 25h do 44h59s (K3=1,4)

–       nad 45h (K3=1,5)

 

* čas petouvrščene ekipe je čas, ki ga doseže ekipa, ki je na končni lestvici na 5. mestu in ima izdelano celotno traso. Če petouvrščena ekipa nima izdelane celotne trase (ima npr. zaradi shortcut-a boljši čas kot npr. četrta ekipa), se upošteva čas zadnje ekipe, ki ima še opravljeno celotno traso. Če nobena ekipa nima izdelane celotne trase, se upošteva rang ekip z največ izdelane trase.

 1. Številu nastopajočih ekip* v kategoriji (K4):

–        pod 5 ekip (K4=0,0)

–        5 ali 6 ekip (K4=0,8)

–        7  ali 8 ali 9 ekip (K4=0,9)

–        med 10 in 15 ekip (K4=1,0)

–        med 16 in 20 ekip (K4=1,1)

–        med 21 in 30 ekip (K4=1,2)

–        med 31 in 40 ekip (K4=1,3)

–        nad 41 ekip (K4=1,4)

*štejejo se vse ekipe, ki so startale

 

 1. Število zastopanih ekip iz različnih držav (K5):

–        do 3 države udeleženke (K5=1,0)

–        4 ali več držav udeleženk (K5=1,1)

 

Koeficient tekme (K) je zmnožek koeficientov od K1 do K5:

   K = K1 * K2 * K3 * K4 * K5

Točkovanje tekmovalcev – Točkovanje tekme

Osnovno točkovanje (OT) je osnova za razdelitev točk in je naslednje: 1. mesto (100), 2. mesto (85), 3. do 5. mesto (po -5, od 75-65), 6. do 11. mesto (po -3, od 62-48), 12. do 15. mesto (po -2, od 46-40), 16. do 54. mesto (po -1, od 39-1), od 55. mesta naprej (1 točka).

Točkovanje tekme (TT) je prilagoditev točkovanja glede na »vrednost« tekmovanja« oziroma koeficient tekmovanja »K«.

Točke za posamezna osvojena mesta iz Osnovnega točkovanja se pomnožijo s K – dobi se Točkovanje tekme (TT).

OT x K = TT

Primer izračuna, če je koeficient tekme K = 1,2

Prvo mesto = 100 (OT) x 1,2 = 120točk (TT)

Drugo mesto = 85 (OT) x 1,2 = 102točk (TT)

Tretje mesto = 75 (OT) x 1,2 = 90točk (TT)…

Postopek obdelave posameznega tekmovanja

 1. Pregled in sledenje scene in ugotovitev/potrditev slovenskega nastopa
 2. Potrditev tekme in tekmovalcev (ali zadošča tekma POGOJEM 1-10 in tekmovalec POGOJEM 1-5)
 3. Izračun koeficienta tekme (K)
 4. Izračun Točkovanja tekme (TT)
 5. Razdelitev točk med slovenske udeležence in osvežitev lestvice po evalvirani tekmi.
Pobudnik, avtor in glavni sodnik v sezonah 2014-2019:
janez(1)

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top